Vipers Kristiansand deltar i TV-aksjonen. – Vipers

Vipers Kristiansand deltar i TV-aksjonen.

“La barn leve i fred” er mottoet til årets TV-aksjon som går av stabelen 22. oktober. I 2023 har NRK valgt ut Redd Barna blant søkerne, og midlene som samles inn skal gå til å hjelpe barn som er utsatt for krig og konflikt og gi dem muligheten til å leke, lære og leve i fred.

Vipers Kristiansand har en lang tradisjon med å bidra inn mot TV-aksjonen, og 2023 er naturligvis intet unntak. Allerede under hjemmekampen mot FTC hadde vi besøk av Helene Knutsen Fosso, som er fylkesaksjonsleder i Agder, og hun snakket om viktigheten av å bidra, og å stille opp som bøssebærere.

STØTT VIPERSSPLEISEN HER

Det betyr enormt mye for TV-aksjonen at Vipers i så sterk grad engasjerer seg, gjennom å synliggjøre aksjonens viktige budskap i mange ulike kanaler, oppfordre folk til å melde seg som bøssebærere, og å oppfordre folk til å gi sine bidrag til årets TV-aksjon på vegne av Redd Barna. Vipers er én av TV-aksjonens viktigste støttespillere. Vi opplever at Vipers utviser et ektefølt og oppriktig engasjement på vegne av sakene vi hvert år representerer, og Redd Barna er en organisasjon som Vipers fra før av har et spesielt godt forhold til og samarbeid med. Gjennom deres prioriteringer fremkommer det tydelig at å legge til rette for inkludering, fellesskap og mestring er sentrale mål for Vipers som organisasjon, og vi anser Vipers for å være en viktig og positiv arena for nettopp dette. Vi er svært takknemlige for det energigivende samarbeidet vi har med Vipers, og vil takke Vipers så mye for at dere i så stor grad engasjerer dere, og at dere bidrar med å gi en stemme til de barna som trenger aller mest å bli hørt. 

Helene Knutsen Fosso, Fylkesaksjonsleder Agder.

FOR Å BLI BØSSEBÆRER ELLER REGISTRERE DEG SOM FRIVILLIG BESØKER DU WWW.TVAKSJONEN.NO

Redd Barna er en organisasjon som har eksistert i over 100 år, og ble etablert i Norge like etter 2. verdenskrig. Redd Barna baserer all sin virksomhet på FNs barnekonvensjon, og arbeider i 123 land. I 2021 nådde organisasjonen 43 millioner barn verden over, og bidro blant annet med helsehjelp, utdanning, og beskyttelse.

I år går pengene spesifikt til organisasjonens virke i seks forskjellige land: Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, Den Demokratiske Republikken Kongo, og Norge. I Norge er hovedmålet å bidra til at barn som har kommet hit som flyktninger skal få en aktiv fritid, å skape trygge og inkluderende møteplasser for barn, og å mobilisere frivillige over hele landet til å gjøre en innsats for barn og familier som har flyktet til Norge.

Litt ekstra spesielt for oss i Vipers Kristiansand er at Karoline Olsen har blitt en del av teamet rundt TV-aksjonen. Karoline måtte dessverre legge opp etter sesongen 2021/22 etter lang tids skadeproblemer, og vi er utrolig glad for at livet etter håndballkarrieren har ført henne tilbake til oss.

Det har ikke vært enkelt å finne sin plass etter håndballen. Som midlertidig ansatt i TV-aksjonen har jeg virkelig kjent på å ha en jobb med mening. Jeg håper så mange som mulig i Vipersfamilien bidrar slik dere har gjort de andre årene!

Min arbeidsoppgave i TV-aksjonen er hovedsaklig å engasjere ulike kjente profiler innenfor alt fra næringsliv til influencere til å dele årets budskap

Karoline Olsen
Karoline slik vi liker å huske henne. Her fra cupfinalen i 2018
Foto: Terje Refsnes

Vi håper alle bidrar på den måten de kan til TV-aksjonen. Enten i form av tid ved å bli bøssebærer, frivillig på en annen måte, økonomisk gjennom å donere til Spleisen Vipers oppretter, eller ved å gi penger til bøssebærerne når de kommer på døra søndag 22. oktober.

Det er kjempeviktig at vi som klubb og som lag tar dette ansvaret, at vi viser at vi bryr oss om andre mennesker, og at vi bruker posisjonen vi har på en god og positiv måte. I tillegg er årets aksjon noe som står oss alle nær.

Katrine Lunde
Helene Fosso Knudsen og arrangementssjef i Vipers, Aleksander Bergh Kristiansen, håper folk vil stille som bøssebærere for TV_aksjonen.