Vi tar ansvar i lokalsamfunnet vårt – Vipers

Vi tar ansvar i lokalsamfunnet vårt

I Vipers Kristiansand er vi opptatt av å ta vårt samfunnsansvar, og vi er opptatt av å se alle mennesker og å gi alle en mulighet uansett bakgrunn og historie. Gjennom samarbeidet vårt med flere organisasjoner, både lokalt og nasjonalt, prøver vi å hjelpe vanskeligstilte på de måtene vi har mulighet til.

Et av de viktigste samarbeidene våre er med Blå Kors, og deres Barnas stasjon, inn mot håndballskolen vår. Det startet med at Blå Kors fikk en håndfull plasser de kunne dele ut til barn fra vanskeligstilte familier. Før 2024-utgaven har vi satt oss et hårete mål om at 100 av de 450 plassene på håndballskolen skal være forbeholdt nettopp barn som har det litt tøft i hverdagen.

Dette er noe av den beste forebyggingen vi kan gi. Det er så mange konsekvenser vi kan forebygge hvis vi gir barn slike muligheter i ung alder

Henning Reme, Blå Kors

Blå Kors står for utvelgingen av deltakerne, og gjennom deres viktige arbeid har de opparbeidet seg stor kjennskap til familier som står litt utenfor og som kan trenge en slik håndsrekning.

Barna som blir valgt ut skal få lov til å ha en helt alminnelig uke med håndball i fokus. Vi, eller noen andre, skal ikke vite hvilke deltakere som har blitt plukket ut av Blå Kors

Benedicte Løyland, daglig leder i Vipers Kristiansand

For å få til dette er vi avhengig av gode samarbeidspartnere. Alle, både bedrifter og privatpersoner, kan kjøpe plasser på håndballskolen som Blå Kors, eller andre organisasjoner, kan få dele ut til de som trenger det mest. En plass på håndballskolen, med overnatting, koster rett over 4000 kroner og inneholder følgende:

-Håndballtrening med Vipers-jentene i 5 dager
-4 måltider pr dag
-Fire overnattinger på skole
-Aktiviteter både på dag- og kveldstid

På parketten er alle like, og det er det som er så fantastisk. Idretten visker ut forskjellene

Aleksander Kristiansen, arrangementsansvarlig og prosjektleder for Vipers Kristiansands håndballskole

For å bidra til å gi barn en fantastisk opplevelse denne sommeren kontakter du aleksander@vipers.no