Pressemelding – Vipers

Pressemelding

I krevende situasjoner er det ingenting som viser bedre samhold enn at alle involverte trekker i samme retning. I dag har klubben og alle enkeltspillere kommet til enighet om et lønnskutt. Trenerteamet har i tillegg gått med på en reduksjon i sin lønn, og fra før av er alle i administrasjonen delvis permittert fra sine stillinger.

Spillergruppa har hele tiden vært positivt innstilt til å finne en løsning. De har vist et ønske om å investere i klubben, og sammen har vi klart å finne en god løsning for alle parter. Det jentene leverer på banen er uten sidestykke, og at de også drar i samme retning for en økonomisk løsning viser at samholdet strekker seg lengre enn kun håndballbanen.

Dette har vært en eneste stor laginnsats, og samholdet som har blitt vist sier noe om omfanget på det vi liker å kalle Vipersfamilien. Samarbeidspartnere, ansatte, spillere, frivillige, supportere, privatpersoner, og kommunen har alle bidratt til at Vipers Kristiansand skal ha en best mulig fremtid. 

Det er viktig å presisere at det fortsatt er en vei å gå, men vi er på vei i riktig retning og vi ser positivt på å samle sammen de siste midlene klubben behøver for å komme seg gjennom sesongen. 

Daglig leder Benedicte Løyland har hatt en tøff jobb de siste ukene og hun har jobbet utrettelig for å få en løsning på plass. Til Vipers.no sier hun følgende:

Vi er fornøyde med å ha kommet til en enighet med spillerne og trenerteamet om en løsning. Klubben er nødt til å redusere kostnadene resten av sesongen og dette var et viktig steg i riktig retning. Jeg må berømme både spillere, trenerteam, og administrasjonen som alle har innsett alvorligheten og vært helt klare på at dette skal vi klare sammen. 

Jeg er så takknemlig for all støtten vi som klubb har mottatt fra både nær og fjern. Det har vært rørende å se samholdet og engasjementet som har blitt vist for å få dette til, og det sier noe om at folk ser viktigheten av å ha et samlingspunkt for håndballglade mennesker på Sørlandet.