SAMHOLD – Vipers

SAMHOLD

I Vipers Kristiansand er vi en familie! Vi står sammen både i triumfer og i nedturer. Vi vinner sammen og vi taper sammen, og uansett resultat har vi plass til absolutt alle! Klubben er en arena for mestring, for idrettsglede, fellesskap, og SAMHOLD, uansett om man er spiller, frivillig, samarbeidspartner, eller supporter.

Prosessen vi har vært gjennom de siste månedene har gjort det enda tydeligere for oss at vi er INGENTING uten familien rundt oss. Alle har gått i kampen for oss, de har stilt opp for oss, og det har vist at kraften av å gjøre handlinger SAMMEN er enorm!

«Det er sånn Blå Kors også er. Vi er også en familie. Omsorgen er til stede i begge leire, og Vipers og Blå Kors er en veldig god match. Den godheten og omsorgen som Vipers, som klubb, viser er det ikke så mange andre som har.» -Arvid Solheim, daglig leder Blå Kors

Vi vil være gode rollemodeller og forbilder for barn og unge. Vi vil gi dem inspirasjonen til å tørre. Til å våge. Til å gi SIN drøm en sjanse. Derfor tar vi med oss disse fantastiske tegningene med i kampen! Det gir oss inspirasjon til å fortsette, til å sette oss nye mål, og til å jobbe sammen for å nå målene som klubb.

Tegningene er plassert på hjertesiden av drakten, og det er et symbol på at vi bærer FELLESSKAPET og SAMHOLDET med oss i hjertene våre hver eneste gang vi går på banen.

«Samarbeidet vårt med Blå Kors er kjempeviktig for oss, og vi er utrolige stolte av å spille med tegninger lagd av barn fra Barnas Stasjon på draktene våre. Jeg håper det gir en inspirasjon til spillerne hver gang de tar på seg drakta, og jeg håper alle som ser tegningene føler på det samholdet og fellesskapet vi alle er en del av». -Benedicte Løyland, daglig leder Vipers Kristiansand

Barnas Stasjon hos Blå Kors gjør en fantastisk innsats for barn og unge i Kristiansand, og vi er utrolig stolte av å ha dem med på laget. De viser hver eneste dag kraften av SAMHOLD og FELLESSKAP, og følelsen av å være en del av noe sånt er helt unik uansett om man er 5 eller 75 år gammel.

#Samhold