Vipers Kristiansand (Våg Elite)-Krim Mercator Ljubljana, EHF Champions League 2122 – Vipers

Vipers Kristiansand (Våg Elite)-Krim Mercator Ljubljana, EHF Champions League 2122