Aquarama – Vipers

Aquarama, med sin fantastiske beliggenhet på Bystranda i Kristiansand, er et ressursanlegg for regionens innbyggere og en attraksjon for turister – et senter for folkehelse, opplevelse, idrett og velvære.

Anlegget eies av Kruse Smith, BRG og Kristiansand kommune. Selskapet Aquarama Kristiansand AS er ansvarlig for drift av badeanlegget, spa og treningssenteret.

Aquarama skal være – ETT STED. FOR ALLE.

Eiere

Aquarama eies av de private aktørene Kruse Smith og BRG, og Kristiansand kommune.

Drift

Virksomheter som badeland, spa, idrettshall, svømme- og stupeanlegg driftes av Aquaramas egne selskaper. Øvrige deler av anlegget leies ut til eksterne aktører, som igjen er ansvarlig for egen drift.

Ledelse

Aquarama Kristiansand AS ledes av Unni Mesel. Aquaramas egne virksomheter er organisert som separate driftsselskaper med egne ledere.

Våre verdier

  • Gjestfrihet
  • Kvalitet
  • Lekenhet
  • Fornyelse
Navn:
Vibeke Holm Rud
Tlf
91555461