Brun & Blid – Vipers

Brun & Blid har over 6 millioner besøkende i året fordelt på kjedens ca. 130 solsentre, hadde i 2017 en omsetning på ca. 200 mill. kroner og sysselsatte rundt 180 personer. Franchisekonseptet til Brun og blid setter høye krav til hygiene, kvalitet og langsiktighet. Brun og blid tilbyr et solid støtteapparat innen drift og markedsføring.