Helsesøk – Vipers

helsesok.no er eid av Finn Helse AS og delfinansiert av Innovasjon Norge.

Vår målsetting er å være et prioritert og i høy grad selvbetjent nettsted for leverandører av private helsetjenester.

Behandlere skal hos oss kunne spisse sin markedsføring og spesialkompetanse mot de pasienter de ønsker seg, -og samtidig et nettsted der de som trenger hjelp, raskt og effektivt, finner de tjenester de søker etter, -og samtidig bestille en ledig time, -online!