Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving – UIA – Vipers

Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving utdanner studenter innen idrett, bevegelse, prestasjonsutvikling, trenerrollen og fysisk aktivitet samt kroppsøving i lærerutdanningene.

Noen sentrale forskningsområder er fysiologisk adapsjon og effekter av idrett, trening og fysisk aktivitet i tillegg til pedagogiske og psykologiske aspekter knyttet til idrett, kroppsøving og fysisk aktivitet.

Instituttet samarbeider med andre utdanningsinstitusjoner, ulike idrettsklubber, skoler og barnehager i regionen, både gjennom praksis i disiplinstudier og lærerutdanningene, og gjennom ulike forskningsprosjekt.