Kredinor – Vipers

Kredinor er Norges største inkassoselskap målt i antall saker. Vi skal bidra til en velfungerende økonomi gjennom våre løsninger og leveranser innenfor fakturering, inkasso og porteføljekjøp

Stor nok for de store, liten nok for de små

For oss er alle oppdragsgivere viktige, enten det er store eller små, private eller offentlige virksomheter. Samtidig er deres kunder svært viktige – vi skal alltid sørge for at sluttkunden får en god behandling. 

God inkassoskikk

Vår virksomhet er solid forankret innenfor rammene for god inkassoskikk. Grunnholdningen vår er at betalingsproblemer kan ramme alle i ulike faser av livet, og vi skal bidra til å finne løsninger gjennom en åpen dialog og god oppfølging.

Lokal forankring

Kredinor har 10 kontorer i Norge hvorav et i Kristiansand. Våre ansatte i Kristiansand har meget god kompetanse og lang erfaring. Vi er opptatt av at du som lokal kunde skal være fornøyd med at pengen kommer inn og måten de kommer inn på. Vi setter stor pris på å være tett på det lokale næringslivet i Agder, og dermed bidra til sunne økonomiske forhold i regionen