Metos AS – Vipers

Metos Kitchen Intelligence er mer enn et intelligent kjøkken

Metos AS er en ledende leverandør av storkjøkkenutstyr og service i det norske marked med en omsetning på 200 mill. NOK. Metos AS tar hånd om hele prosessen fra prosjektering til levering og vedlikehold. Vi er ca. 70 ansatte fordelt på hovedkontor samt avdelingskontorer i Norge.

Metos AS er en del av Metos-gruppen med hovedkontor i Finland og salgs-/service selskaper Finland, Sverige, Norge, Danmark, Latvia, Litauen, Estland, Russland, Nederland og Belgia. Metos-gruppen omsetter for ca. 1900 mill. NOK og eies av det italienske konsernet Ali Group med hovedsete i Milano. AliGroup er ledende innen salg og produksjon av storkjøkken-utstyr i Europa og verden.

I dag er Ali Group en familieeid gruppe selskaper, en av de største selskapene i industrien, og sysselsetter over 10.000 mennesker i 29 land. Selskapet har produksjonsenheter i Australia, Belgia, Canada, Estland, Finland, Frankrike, Italia, New Zealand, Spania, Sverige, Nederland og USA. Ali Group har egne salgs- og serviceenheter i Europa, Nord-Amerika, Russland, Japan, Kina, Midt-Østen, Australia og New Zealand.