Nor Engros Gustav Pedersen – Vipers

Norengros er Norges største leverandør av forbruksvarer til privat og offentlig sektor. Norengros’ omfattende produktspekter gjør oss til totalleverandør av forbruksvarer til næringslivet og offentlig sektor.

Norengros er en landsdekkende kjede bestående av 13 bedrifter med lokale eiere, med 35 engrosbutikker. Vår logistikkløsning basert på lokale fullsortimentslagre gir unik tilgjengelighet og hurtig distribusjon til alle våre kunder.

Våre kunder følges opp av over 260 kundekonsulenter med bransjeorientert kompetanse innen alle kjedens produktgrupper og kundesegmenter.

Navn:
Emil Tungehaug
Tlf
91373778