Pelias – Vipers

PELIAS er en landsdekkende norskeid bedrift med mer enn 30 års bransjeerfaring innen skadedyrkontroll. Vi leverer også tjenester innen hygiene, trygg mat, matter/mopper, radon og bygningsmiljø, til både privatpersoner og bedrifter.

PELIAS har høyt fokus på miljø og bærekraft, og har som mål å ikke sette negative fotavtrykk på miljøet innen utgangen av 2027. Dit er vi godt på vei, og allerede i dag leverer vi giftfrie og miljøriktige løsninger, kjører el-biler og har strenge rutiner for håndtering av avfall.

PELIAS er også opptatt av å levere god kvalitet. Vi benytter kun offentlig godkjente skadedyrkontrollører, som vil komme med nødvendige anbefalinger om ulike tiltak som må utføres for å forebygge, eller raskt og effektivt slå ned på skadedyraktivitet.

Kontakt oss i dag hvis du har problemer eller spørsmål, så hjelper vi med råd og veiledning. Vi tilbyr også gratis uforpliktende befaringer, enten du kontakter som privatperson eller på vegne av større og mindre bedrifter.