Pelias Norsk Skadedyrkontroll

Pelias Norsk Skadedyrkontroll er et norskeid og landsdekkende skadedyrfirma som ble etablert i 1987. PELIAS har i dag over 120 ansatte plassert i alle fylker i landet.

Vi leverer blant annet tjenester innen skadedyrkontroll, hygiene, trygg mat, fuglesikring og radon.

Kvalitet og miljø:

Hovedmålet til Pelias er å oppnå høy kundetilfredshet, og vi ønsker å utføre våre tjenester på en mest mulig miljøvennlig måte.

Pelias har vært ISO sertifisert siden 1999, og er nå sertifisert etter standarden ISO 9001:2015.

I 2012 ble vi sertifisert som Miljøfyrtårn, og Pelias er også medlem av Grønt Punkt.

Pelias har stort fokus på kvalitet og miljø, og jobber systematisk med tiltak og forbedringer innenfor disse områdene. Dette gjør at vi i dag har svært gode innarbeidede rutiner i vår daglige drift. Det sikrer oss høy kvalitet på utført arbeid, og tjenestene vi leverer.

Pelias blir årlig revidert av revisorer fra NEMKO, og vi leverer årlige miljørapporter til stiftelsen Miljøfyrtårn.