PwC Norge – Vipers

Vi tilbyr tjenester innen revisjon, rådgivning, regnskap, skatt og avgift til offentlige og privateide virksomheter. Vårt flerfaglige kompetansemiljø bidrar til god styring og kontroll hos våre klienter, og forsterker virksomhetenes evne til verdiskaping og utvikling.

Hver dag går mer enn 208 000 mennesker i 157 land på jobb for å hjelpe våre klienter med å skape verdier. I Norge er vi over 1 650 ansatte representert ved 30 kontorer.

PwC Norge er det ledende kompetansehuset på Sørlandet og vi er i overkant av 100 personer som bygger tillit og skaper verdier hver dag.

Våre klienter varierer fra noen av verdens mest komplekse organisasjoner til små og mellomstore lokale virksomheter.