Rolfs Elektro – Vipers

Som frittstående elektroforretning, har Rolfs Elektro klart det mesterstykket å bli størst på hvitevarer på Sørlandet. Rolfs Elektro eies av familien Wæthe. Butikkene ledes av Svein Kristian Vikstøl og Kjetil Skogen. Med over 40 års samlet erfaring og engasjement, driver disse to butikkene i beste «Rolfs» ånd! I dag er det til sammen 21 engasjerte mennesker i arbeidsstokken.