Snøgg – Vipers

Snøgg AS ble grunnlagt i 1945 og er et ledende navn innen førstehjelps-, akuttmedisinsk- og medisinsk- forbruksmateriell.

Navnet kom av eiernes ønske om å utvikle en produktidè innenfor enkel og rask sårbehandling. Produktet ble kalt «Snøgg bind» ( «hurtig-bind»), og derav kom firmanavnet. Bedriften etablerte seg på Mosby utenfor Kristiansand, og har gjennom årene opparbeidet seg et verdensomspennende nettverk av kunder og leverandører. Bedriften har både egenproduksjon og en rekke spennende importagenturer. Produksjon av bandasjer og plaster, lager, salg og administrasjon er fortsatt lokalisert i den vesle sørlandsbygda. 

Snøgg driver lokal produksjon i konkurranse med lavkostland, det fokuseres på automatisering, effektivisering og logistikkmessige fordeler for kundene. Konkurransefortrinnet er at vi har nærhet til markedet, og kan konkurrere på korte ledetider. Snøgg AS leverer utstyr og løsninger til industri, offshore, sykehus, ambulanser, forsvaret, veterinærer og andre private aktører. Bedriften leverer også sportspleiemateriell til ledende sportskjeder. Snøgg har et godt utbygd distribusjonsnett i hele landet og i store deler av Europa.I tillegg til å utvikle egne produkter og løsninger, leverer også Snøgg varer fra en rekke andre leverandører, nasjonalt og internasjonalt. Blant viktige leverandører og samarbeidspartnere har vi Ambu A/S i Danmark, Zoll Medical Corp. i USA, Levtrade International PTY i Sør-Afrika og OpenHouse Products Ltd. i England. Sammen med disse har vi samlet over 70 års erfaring med utvikling, produksjon og salg av førstehjelps- og akuttmedisinsk utstyr. Denne ekspertisen har gjort oss i stand til å tilby topp moderne produkter som er tilpasset ulike, krevende brukergrupper. 

For Snøgg er kvalitet, sikkerhet og etiske retningslinjer viktig, noe vår ISO 9001:2008 sertifisering og Code of Conduct viser. Sertifiseringen er en bekreftelse på kvalitetssikring i alle ledd, fra produktspesifikasjoner til kundeoppfølging. Code of Conduct-erklæri ngen sier noe om hvordan vi og vår leverandørkjede skal jobbe for å fremme gode arbeids- og miljøforhold. 

Snøgg’s visjon – «Vi gjør det enkelt å hjelpe», skal også gjelde på nett, både på måten produktene presenteres og selges.