Sørmiljø – Vipers

Sørmiljø er problemløsere for rør, tank og grunn. I rundt 50 år har vi jobbet med å løse alle slags problemer innen rør, tank og grunn. Vi tilbyr tjenester innen høytrykksspyling, slamsuging, vakumlasting, rørtjenester og håndtering av farlig avfall.

Sørmiljø med underliggende avdelinger er blitt en del av Norva24. I forbindelse med dette har vi endret fakturanavnene til Norva24 Sørmiljø AS og fakturaadresse til Postboks 5503 Voiebyen, 4677 Kristiansand S.

Sørmiljø består av avdelingene septikservice, tankrenovasjon, oljerenovasjon, rørfornying og Søgne rørservice. Alle avdelingene jobber i tett samarbeid med hverandre, alltid med mål om å løse oppdrag på best tenkelig måte. Arbeidslyst og høy kompetanse er derfor to viktige kjerneverdier for oss.

Vi har topp moderne utstyr og spesialbiler, som sikrer at vi raskt og effektivt løser de aller fleste problemer innen rør, tank og grunn døgnet rundt. Samtidig er vi stolt over å ha blitt en del av Norva24, som gjør at vi kan tilby våre kunder enda flere tjenester og enda bedre service.

Har du akutt behov utenfor ordinær kontortid – ikke nøl med å ringe vår vakttelefon!
Vi er tilgjengelig 24/7 – 365 dager i året!

Du kan stole på oss – vi hjelper alltid!

Navn:
Inge Bergland
Tlf
46896870