The Event – Vipers

Sørlandets nye eventbyrå – kompromissløse på kvalitet – detaljfokuserte i alle faser – og dedikerte i alt vi gjør. Har du et arrangement du ønsker å gjennomføre, kan vi tilby alt du trenger.Det er vi som kan event. We make it happen! Kontakt oss på www.the-event.no

Navn:
Synnøve Egedal
Tlf
928 43 633