Veidekke – Vipers

Det begynte med brostein i Norge i 1936. I dag bygger Veidekke veier, tunneler, broer og bygg i hele Skandinavia. Vi setter mennesker først.